-
من برای گذشته هیچ کاری نمیتوانم بکنم.
اگر شما تمام علم و علمای جهان را هم جمع کنید، حتی نمی‌توانید لباسی را که دیشب در مهمانی پوشیده بودید را عوض کنید و یک لباس دیگر بپوشید.
تمام شد و رفت...
وقتی هیچ کس نمیتواند هیچ کاری برای گذشته بکند، چرا آدم باید در گذشته بماند؟
از گذشته باید آموخت و نباید به آن آویخت.
گذشته برای آموزش است، نه برای سرزنش.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : چهارشنبه 13 تير 1397 | 20:22 | نویسنده : نهال |