-

در منابع طب سنتي ايران بيماري هاي پوست همواره مورد توجه حکما بوده است و در بسياري موارد روش هاي درماني متعدد و کم خطري براي هر بيماري وجود دارد. بيماري پوستي کلف، يک اختلال تغييردهنده رنگ پوست صورت به سمت سياهي مي باشد که علل مختلفي از جمله بارداري و اختلالات قاعدگي (اختلال هورمون هاي جنسي)، بيماري هاي معده، کبد و ... مي توانند در ايجاد آن موثر باشند. از طرفي بيماري ملاسما در طب کنوني نيز با همين اسباب و علائم باليني شناخته مي شود. درمان ملاسما مشکل، طولاني مدت، علامتي و همراه با عوارض باليني بسيار زياد است. لذا اين مطالعه طراحي گرديد، تا بتوان با شناخت بيشتر هر دو بيماري (کلف و ملاسما) از روش هاي درماني کلف در بيماري ملاسما استفاده نمود.
روش ها: مطالعه يک بررسي مروري سيستماتيک مي باشد که به بررسي بيماري کلف در کتب طب سنتي معتبر در بين قرون دوم تا چهاردهم هجري پرداخته وپس از جمع آوري و تجزيه اطلاعات آن را با بيماري ملاسما مقايسه کرده است.
يافته ها: علائم باليني بيماري کلف با علائم باليني بيماري ملاسما مشابه مي باشد (هر دو بيماري به صورت ضايعات تيره رنگ، فاقد خشونت و بدون خارش هستند که معمولا در صورت ايجاد مي شوند). اين ضايعات مي توانند در روي پوست گسترده شوند. يکي از علل بسيار مهم ايجاد کننده هر دو بيماري بارداري و اختلالات قاعدگي (اختلال در هورمون هاي جنسي) مي باشد. البته حکماي طب سنتي علل متنوع ديگري را نيز در ايجاد اين بيماري ذکر کرده اند.
بحث و نتيجه گيري: علائم باليني بيماري کلف مشابه علائم ملاسما مي باشد. هر دو بيماري مذکور در زنان بيشتر رخ مي دهند. بين اسباب ايجاد کننده هر دو بيماري علل مشابهي وجود دارد و به نظر مي رسد علائم بيماري کلف در منابع طب سنتي ايران همان علائم بيماري ملاسماي موجود در طب کنوني باشد. بدين ترتيب با انجام مطالعات باليني در آينده مي توان از روش هاي درماني ساده، ارزان و کم عارضه کلف در بيماري ملاسما استفاده کرد.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 | 15:51 | نویسنده : نهال |